Paediatric Endocrinology News - Archiv

Paediatric Endocrinology News 2016/01

Datum vydání: květen 2016

Hlavní téma: Už jste někdy měli fakt z pekla štěstí?

Články:

 • Dítě s předčasným pohlavním vývojem a některé problémy v klinické praxi
 • Neštěstí nechodí nikdy samo aneb Současný výskyt těžké poruchy růstu při kombinovaném deficitu hormonů adenohypofýzy a diabetu mellitu
 • Malý vzrůst u chlapců s karyotypem 45,X/46,XY
 • Může být urychlení růstu příčinou malé finální výšky?
 • Henri Toulouse-Lautrec a jeho Moulin Rouge
 • Cena docenta Kopeckého za celoživotní přínos dětské endokrinologii – letos potřetí

Paediatric Endocrinology News 2015/02

Datum vydání: listopad 2015

Hlavní téma: Opožděná puberta

Články:

 • Opožděná puberta - kazuistikay
 • Osudy dětí s vrozenou hypotyreózou - včera a dnes
 • Výsledky nedávných klinických studií dětí léčených růstovým hormonem v indikaci SGA
 • Centrální diabetes insipidus
 • Petrus Paulus Rubens a jeho „Bacchus“:
  Malíř, diplomat a milovník života, který v Bacchovi vytvořil symbol adipozity

Paediatric Endocrinology News 2015/01

Datum vydání: květen 2015

Hlavní téma: Praktický přístup k diagnostice malého vzrůstu

Články:

 • (Ne)očekávaná příčina malého vzrůstu a necitlivosti na růstový hormon
 • Endokrinologické a pediatrické aspekty syndromu Noonanové
 • Hypotyreóza a spavá nemoc
 • Dva nové geny – dvě nové diagnostické možnosti
 • O hermafroditech v mytologii, umění a medicíně
 • Dalí, tajemný a provokativní, a jeho pojetí Hermafrodita jako autoportrétu

Paediatric Endocrinology News 2014/02

Datum vydání: listopad 2014

Hlavní téma: Intrauterinní růstová retardace

Články:

 • Problematika hypotrofických novorozenců z pohledu neonatologa
 • Porucha růstu navazující na SGA
 • Varianty Turnerova syndromu
 • ESPE 2014
 • Jde vždy o předčasnou pubertu?
 • Dětská endokrinologie ve světových muzeích a galeriích: Velázquezovy „Dvorní dámy“ („Las Meninas“) ve společnosti dvorních trpaslíků

Paediatric Endocrinology News 2014/01

Datum vydání: červen 2014

Hlavní téma: Neuroendokrinní dysfunkce u dětí a adolescentů po úrazech mozku

Články:

 • Neuroendokrinní poruchy vzniklé v souvislosti s úrazem mozku u dětí
 • Dětská endokrinologie ve světových muzeích a galeriích: Juan Carreño de Miranda: „La Monstrua Vestida“
 • Porucha růstu u vietnamské dívky s Turnerovým syndromem se vzácným cytogenetickým nálezem
 • Poranění mozku a následné hormonální poruchy u dětí
 • RASopatie – nový pohled na staré nemoci

Start typing and press Enter to search