Více než sedm let vydáváme odborné publikace periodického i neperiodického charakteru. Připravujeme a redakčně upravujeme texty od renomovaných odborníků z převážně zdravotnického rezortu. Neperiodický tisk je často vázán k určité vědecké události. Odborná periodika jsou zpravidla úzce profilována v rámci oboru, za jejich obsah ručí odborný garant nebo redakční rada. Zajišťujeme distribuci nových poznatků mezi odbornou veřejnost.

Start typing and press Enter to search