Paediatric Endocrinology News 2014/02

Vážení čtenáři,

vítejte nad stránkami druhého čísla Paediatric Endocrinology News.
Hlavním tématem tohoto vydání je nitroděložní růstové opoždění pohledem endokrinologa a neonatologa. Nedivme se, že právě tato fáze lidského růstu je v centru pozornosti: více než čtvrtinu své budoucí dospělé tělesné výšky lidský jedinec získá během devíti měsíců svého nitroděložního života. Přiměřený růst je navíc tím nejlepším důkazem fetálního zdraví.

Intrauterinní růstová retardace

¦ Dana Novotná
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

Intrauterinní růstová retardace (IUGR) je stav, kdy plod není schopen dorůst geneticky dané velikosti. K poruše růstu dochází v důsledku nedostatečné dodávky živin nebo kyslíku. Příčinou může být porucha funkce placenty, neschopnost plodu dodané živiny správně využít, ale také onemocnění, abúzus, nebo porucha výživy matky. IUGR lze diagnostikovat pomocí opakovaného sonografického měření plodu. Pokud je zachycena patologie, je žena odeslána k podrobnějšímu sledování na specializované pracoviště.

Problematika hypotrofických novorozenců z pohledu neonatologa

¦ Eva Dortová, Jiří Dort
Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni

Autoři upozorňují na problematiku novorozenců s intrauterinní růstovou retardací z hlediska její etiologie, projevů a komplikací časné i pozdní morbidity těchto pacientů. Zdůrazněna je nutnost pečlivého monitorování jejich růstu a psychomotorického vývoje po propuštění do domácí péče.

Dětská endokrinologie ve světových muzeích a galeriích: Velázquezovy „Dvorní dámy“ („Las Meninas“) ve společnosti dvorních trpaslíků

¦ Jan Lebl
Pediatrická klinika UK - 2. lékařské fakulty a FN v Motole, Praha

Diego Velázquez (1599-1660), hlavní představitel španělského „zlatého věku“ malířství, dokončil svoje vrcholné a nejznámější dílo nazvané „Dvorní dámy“ („Las Meninas“) v roce 1656. Rozsáhlá olejomalba široká 276 cm a vysoká 318 cm zachycuje prostornou komnatu královského paláce Alcázar v Madridu v době panování krále Filipa IV. Zobrazuje řadu postav španělského královského dvora a je komponována jako momentka - některé z postav pohlížejí z plátna na diváka, jiné spolu navzájem hovoří.

Porucha růstu navazující na SGA

¦ Olga Magnová
Pediatrická klinika Fakultní nemocnice Brno

3-10 % dětí, které se narodí jako malé vzhledem ke svému gestačnímu věku (small for gestation age, SGA), během prvních let života nedožene růstem své vrstevníky. Tento stav nevede jen ke snížení dospělé výšky, ale ovlivňuje závažně celé období dětství, dospívání a vede i k metabolickým komplikacím v dospělosti. Incidence SGA novorozenců činí asi 5,5 %, snížená může být jak jejich porodní délka, tak hmotnost, nebo oba parametry.

Varianty Turnerova syndromu

¦ Jana Černá 1, Andrea Gřegořová 2
1 Dětská klinika FN Ostrava, 2 Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava

Představujeme zde několik děvčat s poruchou růstu, u kterých byl diagnostikován Turnerův syndrom (TS). Na našich pacientkách chceme poukázat na variabilitu karyotypů i fenotypů TS.

Jde vždy o předčasnou pubertu?

¦ Stanislava Koloušková
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Vendulka byla odeslána k endokrinologickému vyšetření v 6 letech a 10 měsících s diagnózou pubertas praecox. Byla z 2. fyziologické gravidity, porod v termínu spontánní záhlavím, vážila 3 800 g, měřila 50 cm, vyvíjela se dobře, byla zdravá, na nic si nestěžovala.

ESPE 2014

¦ Zdeněk Šumník
Pediatrická klinika FN Motol

Ve dnech 18.-20. září 2014 se v irském Dublinu uskutečnila 53. výroční konference Evropské společnosti dětské endokrinologie (European Society for Paediatric Endocrinology, ESPE). Jedná se o největší světové setkání svého druhu, letos se ho zúčastnilo více než 3 400 kliniků, vědců i sester ze všech pěti kontinentů. Program začal tradičně otevřeným jednáním pracovních skupin, kterých bylo letos šest. Věnovaly se problematice kostního metabolismu, poruch sexuální diferenciace, obezitě, dětské gynekologii, Turnerovu syndromu a nově též technologiím v léčbě diabetu.

Start typing and press Enter to search