Pokyny pro autory

Žádáme autory, aby své příspěvky zasílali v elektronické formě ve formátu Word pro Windows 97 a vyšším; velikost písma 12; řádkování 1,5; font Times New Roman; dokumentaci (obrázky, tabulky, grafy z původních zdrojů) ve verzi pro tisk; fotografie ve formátu TIF nebo JPG (velikost JPG souboru by neměla klesnout pod 300 kB), grafy, schémata a tabulky vždy formou samostatného souboru (nejlépe ve formátu EPS, AI, CDR,WMF případně Word, Excel, Power point) s označením jejich umístění v textu.

Struktura:

  • Název článku umístěný v záhlaví stránky (např. KARCINOM PRSU);
  • Upřesňující podnázev článku – malá písmena, tučně (např. Léčba hormonálně a HER2 dependentních karcinomů prsu);
  • Autor/autoři – malá písmena, tučně, jména autorů jsou bez titulů, celá křestní jména;
  • Velmi stručný souhrn v češtině;
  • Klíčová slova v češtině;
  • Vlastní text článku; odkazy na literární citace v textu formou horního indexu v kulaté závorce; označení umístění obrázků, fotografií, tabulek a grafů; členění na: úvod, popis případu, průběh léčby, výsledky, diskuse, závěr;
  • Celé jméno, vědecké hodnosti a tituly autora/autorů;
  • Název instituce – pracoviště autora/autorů;
  • Pracovní e-mail hlavního autora;
  • Seznam literatury v pořadí, v jakém je citována v textu, dle ukázek níže.

1) Příklad citace článku v časopise:

Li R, Wheeler TM, Dai H, et al. Biological correlates of p27 compartmental expression in prostate cancer. J Urol 2006;175:528-532.

2) Příklad citace monografie:

Ševčík P, Černý V, Vítovec J. Intenzivní medicína. 2. vyd. Praha: Galén, 2003.

3) Příklad citace kapitoly:

Klener P. Chemotherapy side effects and their management. In: Klastersky J, Schimpff SC, Senn HJ, eds. Supportive care in cancer. 2nd ed. New York: Marcel Dekker, 1998:279-295.

Start typing and press Enter to search