V současné době pracujeme na více než 25 titulech lékařských periodik. Vedle českých verzí se rozrůstá i portfolio slovenských časopisů. Přinášíme studie, komentáře publikací, přehledové články, kazuistiky, zprávy z kongresů a další zajímavé články. Počet periodik neustále narůstá a rozšiřuje se spektrum jejich zaměření.

Další vydávané News, časopisy, periodika:

Start typing and press Enter to search