Antiinfectives News - Archiv

Antiinfectives News 2016/01

Datum vydání: květen 2016

Hlavní téma: Tigecyklin v otázkách a odpovědích

Články:

 • Kandidové peritonitidy
 • Laboratorní markery (nejen) systémového zánětu u kriticky nemocných
 • Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2014
 • 26. ECCMID 2016 (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseasses), Amsterdam, Holandsko
 • 36. ISICEM 2016 (The International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine), Brusel, Belgie

Antiinfectives News 2015/02

Datum vydání: listopad 2015

Hlavní téma: Jak provádět bronchoalveolární laváž (BAL), jak vyšetřovat bronchoalveolární tekutinu (BALT) a jak interpretovat nálezy v BALT

Články:

 • Plicní aspergilové syndromy
 • 7th Trends in Medical Mycology – TIMM 2015
 • Co byste měli vědět o úhradách za zdravotní péči
  (Fakta a mýty o Úhradové vyhlášce)
 • Mikroflóra lidského těla – zápisky z kongresu ECCMID 2015
 • Zpráva z 19. pracovního setkání „Antibiotická politika“, Soláň 2015
 • Zpráva z kongresu KMINE

Antiinfectives News 2015/01

Datum vydání: březen 2015

Hlavní téma: Invazivní mykózy – nejčastější otázky a diskuse

Články:

 • Přehled výskytu antibiotické rezistence u vybraných invazivních patogenů, výsledky projektu European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), Česká republika 2013
 • Testování citlivosti anaerobních bakterií k tigecyklinu
 • Cefoperazon/sulbaktam v antimikrobní terapii v hepatopankreatobiliární chirurgii
 • Zpráva z XXII. MSMD (Moravsko-slovenské mikrobiologické dny) Luhačovice, ČR, 2.-4. 10. 2014
 • Zpráva o Antibiotickém semináři
 • 17. Colours of Sepsis

Antiinfectives News 2014/02

Datum vydání: září 2014

Hlavní téma: Zpráva z kongresu – 24th ECCMID (Evropský kongres pro klinickou mikrobiologii a infekční lékařství), Barcelona, Španělsko, 10.-13. května 2014

Články:

 • Pracovní zasedání CELL 2014 – doporučení pro léčbu invazivního mykotického onemocnění – aktualizace 2014
 • Novinky z kongresů
 • XXI. pražské chirurgické dny 2014
 • Možná právní úskalí laboratorních vyšetření a antibiotické léčby
 • Testování tigecyklinu
 • Novinky v mikrobiologické diagnostice invazivní aspergilózy
 • ATB terapie multirezistentních nozokomiálních kmenů tigecyklinem
 • Perorální terapie přípravkem Zyvoxid může zkrátit dobu hospitalizace a tím náklady na léčbu u komplikovaných infekcí kůže a měkkých tkání MRSA etiologie
 • Zásady antimikrobní profylaxe

Antiinfectives News 2014/01

Datum vydání: leden 2014

Hlavní téma: Tigecyklin u komplikovaných nitrobřišních infekcí

Články:

 • Účelná volba antibiotika k léčbě sekundární a terciární peritonitidy
 • Empirická léčba anidulafunginem u polytraumatizovaného pacienta
 • Polymikrobiální těžká infekce podkoží
 • Aktuální stav a trendy výskytu antibiotické rezistence u invazivních infekcí v České republice
 • Invazivní plicní aspergilóza vzniklá podáním profylaxe proti vláknitým houbám
 • 6th Trends in Medical Mycology (TIMM)

Start typing and press Enter to search