Antiinfectives News 2014/02

Vážení a milí přátelé

jsem ráda, že opět držíte v rukou další vydání Antiinfectives News, a doufám, že vás tam opět něco zaujme. Ve světě infekčních chorob se stále něco děje a my se můžeme pouze zpovzdálí dívat a snažit se, alespoň trochu, to neustálé zápolení uchopit a pochopit.

Zpráva z kongresu – 24th ECCMID (Evropský kongres pro klinickou mikrobiologii a infekční lékařství), Barcelona, Španělsko, 10.-13. května 2014

Dana Němcová
Oddělení klinické mikrobiologie, Pracoviště laboratorních metod, IKEM

Letošní ročník ECCMID se konal v katalánské metropoli Barceloně. Toto krásné město, které se může pochlubit mj. pří- jemnou přímořskou atmosférou, úchvatnou architekturou, či skvělou kuchyní, je hostitelem ECCMID již po několikáté.

Pracovní zasedání CELL 2014 – doporučení pro léčbu invazivního mykotického onemocnění – aktualizace 2014

Jan Haber1 , Naďa Mallátová2
1Interní klinika LF UK
2Laboratoř parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice, a.s

V červnu letošního roku se jako každoročně konalo pracovní zasedání České leukemické skupiny pro život – CELL, při kterém skupina odborníků různých specializací aktualizovala problematiku profylaxe a léčby invazivního mykotického onemocnění. Výstupem jsou „Doporučené postupy“, které budou publikovány v suplementu Postgraduální medicíny na podzim 2014. V tomto sdělení přinášíme jen stručnou informaci o doporučeních pro léčbu a profylaxi dvou nejčastějších infekcí, kandidové a aspergilové. Plnou a podrobnou informaci pak čtenář nalezne v uvedeném suplementu.

Novinky z kongresů

¦ Alžběta Zavřelová
IV. interní klinika – hematologie

FNHK EBMT MILÁN (EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION) 30. 3. - 2. 4. 2014
Jako každý rok se opět konal kongres Evropské společnosti pro transplantace krve a kostní dřeně. Místem setkání byl Milán.

ISICEM BRUSEL (INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF INTENSIVE CARE AND EMERGENCY MEDICINE) 18. - 21. 3. 2014
Největší evropský kongres zaměřený na intenzivní péči se tradičně každoročně koná v Bruselu. Jde o klasický edukační kongres, který pojímá celé spektrum intenzivní péče.

XXI. pražské chirurgické dny 2014

Jan Ulrych I.
chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze

Na konci letošního jara se v Praze konaly již XXI. pražské chirurgické dny. Ve dnech 19.-20. května se v kongresovém centru hotelu Clarion sešlo více než tisíc účastníků z řad lékařů a zdravotnických pracovníků nelékařských profesí. Tato tradiční chirurgická akce nese přívlastek Jiráskovy dny podle jednoho z věhlasných přednostů pořádající I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Svým významem patří tento kongres k největším chirurgickým událostem roku. Nejen pro svoji kapacitu, ale zejména pro multioborové pojetí a atraktivitu témat je mezi odborníky vyhledávanou akcí.

Možná právní úskalí laboratorních vyšetření a antibiotické léčby

Lukáš Prudil
Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Laboratoře a jejich činnost zůstávaly po dlouhá léta poněkud stranou sporů, které s poskytovateli zdravotních služeb vedou pacienti, či jejich příbuzní. Bylo to pravděpodobně způsobeno tím, že pacient nebýval v přímém kontaktu s laboratoří, dostával se k ní prostřednictvím jiného poskytovatele zdravotních služeb, zpravidla svého praktického lékaře, ambulantního specialisty, nebo během nemocniční hospitalizace. Pakliže byl pacient nespokojen s tím, jak probíhá jeho léčba, svoji pozornost primárně zaměřoval právě na lékaře, nikoli ale na laboratoř, která lékaři dodala výsledky, na základě kterých pak rozhodoval o léčbě.

Testování tigecyklinu

Václava Adámková, Helena Cahová
Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Při testování citlivosti bakteriálních kmenů k tigecyklinu diskovou difuzní metodou je třeba dbát zvýšené pozornosti na kvalitu provedení testu. V případě gramnegativních bakterií bylo prokázáno významné ovlivnění výsledku již výběrem agaru. Standardní je Mueller-Hintonův agar (MHA), avšak výsledky se mohou lišit při použití MHA od různých výrobců.

Novinky v mikrobiologické diagnostice invazivní aspergilózy

Naďa Mallátová
Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře Nemocnice Č. Budějovice, a.s.

Zástupci rodu Aspergillus patří mezi mikromycety vyvolávající širokou škálu onemocnění u člověka, zvláště pak u pacientů se sníženou imunitou. Jedná se o ubiquitární houby, které můžeme najít všude v našem okolí. Nejčastějším původcem invazivních onemocnění je Aspergillus fumigatus. Důvodem není jen jeho významné rozšíření v přírodě, ale i značně malé spory (3-5 μm), které se dostanou hluboko do plic. Další častěji zmiňovaní zástupci jsou A. niger, A. flavus a A. terreus.

Zásady antimikrobní profylaxe

¦ Milan Kolář
Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

V předloženém sdělení jsou definovány základní principy antibiotické profylaxe a uvedena konkrétní schémata u nejčastějších chirurgických a diagnostických výkonů. Je zdůrazněna vhodnost personifikovaného přístupu ve vybraných případech.

ATB terapie multirezistentních nozokomiálních kmenů tigecyklinem

Lubor Hruška
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

Ve svém sdělení popisuji případ pacienta primárně přijatého pro ileózní stav komplikovaný ještě před úvodem do celkové anestezie aspirací do dýchacích cest, která vyústila v rozvinutý ARDS a recidivující sepse s nejasným zdrojem (břicho, plíce dle CT vyšetření) úspěšně zvládnuté podáním tigecyklinu.

Perorální terapie přípravkem Zyvoxid může zkrátit dobu hospitalizace a tím náklady na léčbu u komplikovaných infekcí kůže a měkkých tkání MRSA etiologie

¦ Michal Lipš 1, Dilip Nathwani 2, Caitlyn T. Solem 3, Jennifer M. Stephens 3, Cynthia Macahilig 4, Seema Haider 5 a Petr Hájek 6
1) KARIM, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, ČR, 2) Ninewells Hospital & Medical School, Dundee, UK, 3) Pharmerit International, Bethesda, MD, USA, 4) Medical Data Analytics, Parsippany, NJ, USA, 5) Pfi zer Inc, Groton, CT, USA, 6) Pfizer Inc, Praha, ČR

Potřeba protrahované nitrožilní antibiotické léčby komplikovaných infekcí kůže a měkkých tkání způsobených methicilin-rezistentním zlatým stafylokokem (MRSA) je často důvodem 2-3týdenní hospitalizace, což je, dle demografických studií, doba významně delší v Evropě než v USA či Latinské Americe.(1) Právě u případů, kdy intravenózní aplikace antibiotik, na která jsou kmeny MRSA citlivé, je jediným důvodem prodlužování hospitalizace, může přechod na obdobně účinné perorální antibiotikum zkrátit ústavní léčbu takto nemocných pacientů.

Start typing and press Enter to search