Prostate Cancer News

Datum vydání: září 2016

Hlavní téma: Hormonálna rezistencia ako faktor výberu vhodnej liečby mCRPC

Články:

    • Sekvenční a konkomitantní systémová léčba dle současných doporučení u generalizovaného karcinomu prostaty
    • Kabazitaxel v algoritmu léčby mCRPC (metastatický kastračně refrakterní karcinom prostaty)

Start typing and press Enter to search