Pancreatic Cancer News

Datum vydání: listopad 2016

Hlavní téma: Černá můra onkologie – karcinom pankreatu

Články:

  • Radiologie nádorů
  • Možnosti terapie karcinomu slinivky břišní
  • Léčba metastazujícího karcinomu slinivky břišní v běžné klinické praxi
  • Nab-paklitaxel v léčbě metastatického karcinomu pankreatu

Start typing and press Enter to search