Datum vydání: listopad 2016

Hlavní téma: Poruchy štítné žlázy u dětí a dospívajících

Články:

  • Příběh líného puberťáka Ondry
  • Kouzlo endokrinologie
  • M. a jeho (nejen) štítná žláza
  • Pablo Picasso a jeho „Dvorní dámy“ (Las meninas): Svébytná interpretace podle Velázqueze
  • Sedmdesát let s diabetem insipidem

Z minulých čísel

Opožděná puberta

Pohlavní dospívání je fyziologický proces, který vede k dovršení pohlavní a tělesné zralosti a je předpokladem budoucí reprodukční schopnosti.
Hlavním regulátorem pohlavního dospívání je osa hypotalamus-hypofýza-pohlavní žlázy. Spuštění puberty je složitý proces, při kterém hrají roli četné neurotransmitery (GABA, neuropeptid Y, Kiss peptid, endogenní opioidy, prostaglandiny a další), které ovlivňují tvorbu gonadoliberinů a tyto vedou ke zvyšování pulzatilní sekrece gonadotropinů (luteinizační hormon - LH a folikulostimulační hormon - FSH).

Opožděná puberta - kazuistika

Konstituční opoždění růstu a puberty je stav, se kterým se setkáváme často u dětí v rámci vyšetření pro nález opožděné puberty. Jedná se o chlapce, o kterých se dříve říkalo ~ rostli až v učení, nebo rostli až na vojně, což jednoznačně popisuje skutečnost, že častěji a typicky jde o jedince mužského pohlaví. Charakteristické je, že děti jsou celé dětství menší, než bychom očekávali podle výšky jejich rodičů a jejich opoždění v pohlavním vývoji vede i k dalšímu opožďování růstu za vrstevníky v době očekávaného pubertálního růstového výšvihu. Anamnesticky zjistíme často alespoň u jednoho z rodičů údaj o opožděné pubertě (věk menarché u matky, věk pubertálního růstového urychlení u otce).

Centrální diabetes insipidus

Fyziologická regulace obsahu tělesné vody Vodní a elektrolytová rovnováha je regulována sofi stikovaným systémem, který umožňuje maximální výkyvy o 2 %. Regulaci obsahu tělesné vody zajišťují tři základní mechanismy: (1) antidiuretický hormon, (2) pocit žízně (centrum v hypotalamu, osmoreceptory) a (3) ledviny. Fyziologické rozmezí osmolality plazmy je 280-295 mosm/kg. Pokud osmolalita plazmy stoupne vlivem dehydratace, hypotalamické osmoreceptory vyvolají pocit žízně a současně zvýšení sekrece antidiuretického hormonu.

Start typing and press Enter to search