Molecular Targeted Therapy News

Datum vydání: říjen 2016

Hlavní téma: Inhibitory cyklin-dependentních kináz 4/6 a karcinom prsu

Články:

  • Význam dosažené hloubky remise jako prognostického faktoru na přežití u pacientů s metastatickým renálním karcinomem
  • Alternativní dávkování sinitinibu v režimu 2 + 1 u pacientky s metastatickým renálním karcinomem
  • Gastrointestinální stromální nádory

Start typing and press Enter to search