Molecular Targeted Therapy News

Datum vydání: duben 2016

Hlavní téma: Léčba mRCC – francouzská zkušenost

Články:

  • Dlouhodobý léčebný efekt terapie temsirolimem v 1. linii léčby mRCC se špatnou prognózou
  • Přístupy k testování ALK pozitivity u NSCLC
  • Nové možnosti léčby ALK pozitivních pacientů s NSCLC krizotinibem
  • Doporučení léčby u pacientek s hormonálně pozitivním HER2 negativním metastatickým karcinomem prsu

Start typing and press Enter to search