Colorectal News

Datum vydání: září 2017

Hlavní téma: Průběžná zpráva o neintervenční studii RESECT

Články:

  • Dlouhodobá kompletní remise nemocného s adenokarcinomem pravého tračníku po kombinované léčbě s monoklonální protilátkou proti epidermálnímu růstovému faktoru cetuximabem (Erbitux)
  • Trendy v léčbě kolorektálního karcinomu – Aktuality z ASCO 2017
  • Trendy v léčbě kolorektálního karcinomu – Novinky z ESMO 2017

Start typing and press Enter to search