Antiinfectives News 2016/02

Vážení a milí čtenáři,

v novém čísle Antiinfectives News jsme chtěli přilákat vaši pozornost k problematikám ne tak často diskutovaným v našich odborných kruzích, ale o to závažnějším. Samozřejmě nebudete ochuzeni ani o tradiční rubriky, jako jsou zprávy z kongresů či pracovních setkání – Antibiotická politika a CELL – a přinášíme i zajímavou kazuistiku.

Intraabdominální kandidóza z pohledu mikrobiologa

Mallátová Naďa
Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře, Nemocnice Č. Budějovice, a.s.

Invazivní kandidová onemocnění můžeme rozdělit na hematogenní infekce (kandidémie) a systémové (orgánová kandidóza). Intraabdominální kandidóza (IAC) je považována za nejčastější projev systémové kandidové infekce.(1) V literatuře najdeme poměrně malé množství recentních prací zabývajících se problematikou intraabdominálních kandidových infekcí až do doby, kdy se této problematice začal věnovat profesor Bassetti. Ten uveřejnil v roce 2013 doporučený postup diagnostiky a terapie IAC jako konsenzus odborníků zabývajících se klinickou mykologií a doposud se jedná o zásadní práci věnovanou problematice IAC.(1)

Fibrinózně hnisavá peritonitida jako příčina náhlého úmrtí

¦ Tomáš Adámek
Krajská nemocnice Liberec a.s.

Sekundární fibrinózně hnisavá perotinitida může vést k náhlému úmrtí doma či k neočekávanému úmrtí ve zdravotnickém zařízení v důsledku rychlého rozvoje sepse a multiorgánového selhání. Nejčastěji jsou takto postiženi lidé starší 70 let, bezdomovci a zahraniční dělníci bez platného zdravotního pojištění.j pacientů.

Právní následky neadekvátní terapie

¦ Ondřej Dostál(1)
Advokátní kancelář PwC Legal

Předmětem článku jsou situace, kdy lékaři volí levnější a evidentně méně účinnou terapii, byť česká i mezinárodní doporučení uvádějí jako lék první volby dražší léčbu. Může se jednat i o kriticky nemocné pacienty, kteří nemohou posoudit, která léčba je pro ně vhodnější. Z judikatury nejvyšších soudů vyplývá, že lékař je při poučování pacienta a nabídce péče vázán nejlepším zájmem pacienta, lze si tedy jen stěží představit, že by pacientovi nenabídl možnost léčby doporučované medicínskou vědou jako první volbu. Na tom nic nemění ani případný fakt, že taková léčba není hrazena plně, není hrazena vůbec, případně je hrazena až ve druhé či další linii – i v takovém případě je totiž rozhodnutí na pacientovi.

Současné poznatky o mykobiomu a jeho roli v onemocnění člověka

¦ Vanda Chrenková
Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Výzkum v oblasti humánního mikrobiomu a nově i mykobiomu v současnosti zažívá velký rozmach. S rozvojem vysokokapacitních molekulárně biologických metod, zejména sekvenování nové generace, se zlepšují možnosti studia mykobiomu. Nové poznatky evokují nové možnosti vysvětlení příčin celé řady onemocnění a jejich exacerbací. Je stále více zmiňována spoluúčast mykobiomu v patogenezi imunitně podmíněných a chronických onemocnění, jako jsou nespecifické střevní záněty nebo chronická plicní onemocnění.

Infekce měkkých tkání po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

¦ Petr Říha
Klinika dětské hematologie a onkologie FN v Motole

Komplikované infekce kůže a měkkých tkání (cSSTI) představují závažnou komplikaci u dětských i dospělých pacientů podstupujících protinádorovou terapii. Lokalizace infekce v perianální oblasti u pacientů v neutropenii může vést k rozvoji sekundárního septického stavu s potenciálně fatálním průběhem.(1) V intenzivní cytostatické léčbě jsou k rozvoji této komplikace zvláště vnímavé nejmladší děti, kojenci a batolata, infekce se však může vyskytnout u dětí v kterémkoliv věku. U pacientů v agranulocytóze nebývají v počáteční fázi rozvoje cSSTI plně vyjádřeny typické lokální známky zánětu. Nejčastějším nálezem je otok šířící se bez ohraničení postiženou oblastí doprovázený bolestí.

Zpráva z 20. pracovního setkání „Antibiotická politika“, Soláň 2016

¦ Tamara Bergerová
Ústav mikrobiologie, Fakultní nemocnice v Plzni

Ve dnech 26.–28. května 2016 se konalo jubilejní setkání účastníků antibiotické politiky. Zdá se to neuvěřitelné, ale letos to byl již 20. ročník. Tradice těchto setkání byla založena v roce 1997 ve slovinském lázeňském městečku Portorož, následoval Hrdoňov u Frymburka a Velké Losiny. Počínaje rokem 2000 jsme se setkávali na úžasném místě v Beskydech v Horském hotelu Soláň.

X. workshop & VII. mykologický pre-workshop CELL projektu „Oportunní infekce u hematologických nemocných“

¦ Iva Kocmanová
Oddělení klinické mikrobiologie, FN Brno

V průběhu minulých ročníků se projekt „Oportunní infekce u hematologických nemocných“ stal stálicí v celoročním programu zdravotníků pečujících o pacienty s hematologickou malignitou. Místem konání akce bývalo obvykle Brno, ale již dvakrát proběhl workshop i v Hradci Králové.

Start typing and press Enter to search