Multiple Sclerosis News 2016/02

Vážení čtenáři,

vítejte u dalšího čísla časopisu Multiple Sclerosis News! Záměrem tohoto časopisu je přinášet aktuální poznatky ve výzkumu i klinické praxi, zejména v oblasti roztroušené sklerózy (RS). Současně představuje odborné fórum pro lékaře RS center a další neurology, kteří pečují o pacienty s RS, a rovněž pro výzkumné pracovníky na tomto poli.

Atrofie talamu a kognitivní poruchy u klinicky izolovaného syndromu a roztroušené sklerózy

Tereza Štecková 1,2 , Petr Hluštík 1 , Vladimíra Sládková 1 , František Odstrčil 3 , Jan Mareš 1 , Petr Kaňovský 1
1 Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
2 Oddělení klinické psychologie LF UP a FN Olomouc
3 Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úvod: Kognitivní poruchy zhoršují kvalitu života u roztrou-šené sklerózy (RS) a mohou souviset s atrofií šedé hmoty, zejména podkorové, a zvláštěs atrofií talamu. Tento vztah nebyl studován u klinicky izolovaného syndromu (CIS). Cílem této studie bylo zhodnotit kognitivní deficity u pacientůs CIS a relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) za pomoci neuropsychologického testování, detekovat atrofii talamu na MRI mozku a testovat jejich korelace.

ReMuS – český celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou

Dana Horáková
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha

Roztroušená skleróza je závažné neurologické onemocnění, které postihuje mladé osoby a bez léčby vede k významné invaliditě u podstatné části pacientů. V České republice onemocněním trpí odhadem 17–19 tisíc pacientů, nemoc neumíme zatím vyléčit, díky moderní, bohužel nákladné, terapii ji ale umíme v časné fázi významně zpomalit.

Pohled na ECTRIMS očima rehabilitačního lékaře

Martina Kövári
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Ve dnech 14.–17. 9. 2016 jsem se zúčastnila 32. kongresu ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis), který byl zároveň i 21. kongresem společnosti RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis) v Londýně. Jsem původně dvojatestovaná neuroložka, pracovala jsem téměř 10 let s pacienty s roztroušenou sklerózou (RS) a dalších 10 let své praxe se jim věnuji rehabilitačně. Pokusila jsem tedy skloubit pohled neurologa a rehabilitačního lékaře.

Start typing and press Enter to search