Melanoma News

Datum vydání: říjen 2016

Hlavní téma: Desetiletý Stan proti melanomu

Články:

  • Co dokáže kombinační léčba dabrafenibem s trametinibem. Výsledky tříletého sledování pacientů ve studii Combi-d
  • Pembrolizumab v léčbě pokročilého maligního melanomu
  • Léčba metastazujícího maligního melanomu kombinací dabrafenibu a trametinibu ve specifickém léčebném programu
  • Pembrolizumab v terapii metastazujícího melanomu na ASCO 2016
  • Pembrolizumab (pembro) in combination with dabrafenib (D) and trametinib (T) for BRAF-mutant advanced melanoma: Phase 1 KEYNOTE-022 study

Start typing and press Enter to search