Lung Cancer News

Lung Cancer News 2017/01

Datum vydání: duben 2017

Hlavní téma: Možnosti imunoterapie v první a druhé linii léčby bronchogenního karcinomu

Články:

  • Testování prediktivních markerů u nemalobuněčných karcinomů plic – současný stav a výhledy do blízké budoucnosti
  • Zkušenosti s léčbou osimertinibem

Start typing and press Enter to search