Head & Neck Cancer News

Datum vydání: říjen 2017

Hlavní téma: Postavení cetuximabu v léčbě recidivujících a metastatických dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku, Expertní setkání 18. května 2017 v Olomouci

Články:

  • Algoritmus léčby u pacientů s recidivujícím/metastatickým dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku, Expertní setkání 25. května 2017 v Praze
  • Kazuistika muže s karcinomem jazyka léčeného pro inoperabilní lokoregionální recidivu třináct měsíců chemoterapií s cetuximabem i přes alergickou reakci při prvním podání
  • Novinky v systémové léčbě nádorů hlavy a krku: zpráva z kongresů ICHNO, ASCO a ESMO 2017

Start typing and press Enter to search